سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
خلاقیت، تقویت هوش و حافظه
 
 
ای کمیل! محبت دانش، آیینی است که [خدا [بدان عبادت می شود و آدمی به وسیله آن در زندگی طاعت را و پس از مرگش نام نیک را به دست می آورد . [امام علی علیه السلام] 
»» چگونه ضریب هوشی کودکم را افزایش دهم تا جزو تیزهوشان شود

چگونه ضریب هوشی کودکم را افزایش دهم تا جزو تیزهوشان شود

شاید به‌ عنوان‌ والدین‌ کودکان‌ پنج‌ تا نـُه ساله‌ فکر کنید، تمام‌ تلاش‌ خود را برای‌ رشد ذهنی‌ فرزندانتان‌ انجام‌ داده‌اید؛ از هنگام‌ نوزادی‌ برایشان‌ کتاب‌ خوانده‌اید، سرگرمی های‌ فکری‌ و اسباب ‌بازی های‌ ذهنی‌ برایشان‌ تهیه‌ کرده‌اید، آنها را با کتابخانه‌ آشنا کرده‌اید و اکنون‌ هم‌ در یک‌ مدرسه‌ خوب‌ درس‌ می ‌خوانند. اما آیا باید از این‌ پس‌ خیالتان‌ راحت‌ باشد؟
پدر و مادر با تشویق‌ هر گام‌ کوچک‌ کودک ، کمک‌ بزرگی‌ به‌ خلاقیت های‌ بزرگ تر وی‌ در آینده‌ خواهند کرد.
اکنون‌ محققان‌ معتقدند که‌ تحریکات‌ ذهنی‌ کودکان‌ از سوی‌ والدین‌ نقشی‌ بسیار مهم‌ در تقویت‌ هوش‌ آنان‌ دارد. مطالعات‌ نشان‌ می‌دهند ژن‌ و محیط‌ هر دو سهم‌ فراوانی‌ در افزایش‌ هوش‌ کودک‌ دارند و در این‌ راستا عوامل‌ محیطی‌ را سلامت، تغذیه‌ و تربیت‌ خانوادگی‌ معرفی‌ کرده‌اند. براساس‌ یافته‌های‌ اخیر، حتی‌ اگر ژن ها نقش‌ اصلی‌ در میزان‌ ضریب‌ هوشی‌ افراد داشته‌ باشند، هرگز نمی ‌توان‌ تأثیر والدین‌ را بر ذهن‌ کودک‌ منکر شد و نادیده‌ گرفت.
به‌ خصوص‌ در سال های‌ اول‌ زندگی‌ کودک، وقتی‌ مغز هنوز در حال‌ شکل‌ گیری‌ و تکامل‌ است، توجهات‌ والدین‌ حتی‌ اگر شرکت‌ در بازی‌ ساده‌ای‌ چون‌ دالی ‌موشک‌ باشد، به‌ ایجاد مداربندی های‌ مغزی‌ پیچیده‌ و ضروری‌ و تقویت‌ آن‌ برای‌ ارتقای‌ هوش‌ کودک‌ کمک‌ می ‌کند.
کریگ‌ رَمی‌(CRAIG RAMEY) پروفسور روان شناسی‌ کودک‌ می‌ گوید: «واقعاً لازم‌ است‌ والدین‌ بدانند که‌ چقدر داده‌هایشان‌ به‌ فرزندان‌ مهم‌ و سرنوشت ‌ساز است‌ و کودک‌ از سنین‌ بسیار پایین‌ و بدو تولد تحت‌ تأثیر تربیت‌ والدین‌ قرار می ‌گیرد.»
تحقیقات‌ دانشمندان‌ روی‌ دو گروه‌ شاهد و آزمایشی‌ از کودکان‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ تجارب‌ و تعالیم‌ دوران‌ کودکی‌ روند رشد و تکامل‌ مغزی‌ را تسریع‌ و تقویت‌ می ‌کند. دو سال‌ اول‌ زندگی‌ به ‌نوعی‌ دوره‌ طلایی‌ رشد مغزی‌ کودک‌ است‌ و این‌ زمان‌ دوران‌ ایجاد ارتباطات‌ مغزی‌ به‌ حساب‌ می‌آید. در این‌ سن‌ در مغز بیش‌ از 300 تریلیون‌ ارتباط‌ وجود دارد و در همین‌ زمان‌ سلول هایی‌ که‌ هنوز مرتبط‌ نشده‌اند و مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌اند غیرقابل‌ استفاده‌ می ‌شوند.
نقش‌ شما به‌ عنوان‌ پدر و مادر تنها به‌ دوران‌ کودکی‌ و نوجوانی‌ محدود نمی ‌شود، زیرا فرزندان‌ در جوانی‌ و بزرگسالی‌ هم‌ به‌ پشتیبان‌ و راهنما نیاز دارند.
بنابراین‌ به‌ نظر می‌ رسد به‌ منظور برنامه ‌ریزی‌ کمک‌ به‌ ذهن‌ فرزندان‌ ، محدودیت‌ زمانی‌ داریم. دانشمندان‌ معتقدند نیازی‌ نیست‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ ، آموزش های‌ رسمی‌ خاصی‌ را برای‌ کودک‌ در پیش‌ بگیریم.آنچه‌ ضروری‌ است‌ ایجاد فضای‌ مناسب‌ و تحریک‌ کننده‌ برای‌ تعلیم‌ روزمره‌ است‌ و برای‌ این‌ منظور، متخصصان‌ رعایت‌ توصیه های‌ زیر را از ابتدای‌ کودکی‌ پیشنهاد می ‌کنند.
ادامه مطلب چگونه ضریب هوشی کودکم را افزایش دهم تا جزو تیزهوشان شود...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمود ( چهارشنبه 91/11/25 :: ساعت 6:32 صبح )


»» 2روش براچگونه ضریب هوشی کودکان را افزایش دهیم؟

چگونه ضریب هوشی کودکان را افزایش دهیم؟
مقدمه
شاید به‌ عنوان‌ والدین‌ کودکان‌ پنج‌ تا نـُه ساله‌ فکر کنید، تمام‌ تلاش‌ خود را برای‌ رشد ذهنی‌ فرزندانتان‌ انجام‌ داده‌اید. از هنگام‌ نوزادی‌ برایشان‌ کتاب‌ خوانده‌اید، سرگرمیهای‌ فکری‌ و اسباب ‌بازیهای‌ ذهنی‌ برایشان‌ تهیه‌ کرده‌اید، آنها را با کتابخانه‌ آشنا کرده‌اید و اکنون‌ هم‌ در یک‌ مدرسه‌ خوب‌ درس‌ می‌خوانند. اما آیا باید از این‌ پس‌ خیالتان‌ راحت‌ باشد؟ جالب است بدانیم که که پدر و مادر با تشویق‌ هر گام‌ کوچک‌ کودک ، کمک‌ بزرگی‌ به‌ خلاقیتهای‌ بزرگتر وی‌ در آینده‌ خواهند کرد. اکنون‌ محققان‌ معتقدند که‌ تحریکات‌ ذهنی‌ کودکان‌ از سوی‌ والدین نقشی‌ بسیار مهم‌ در تقویت‌ هوش‌ آنان‌ دارد.
نقش‌ پدر و مادر تنها به‌ دوران‌ کودکی‌ و نوجوانی‌ محدود نمی‌شود، زیرا فرزندان‌ در جوانی‌ و بزرگسالی‌ هم‌ به‌ پشتیبان‌ و راهنما نیاز دارند.بنابراین‌ به‌ نظر می‌رسد به‌ منظور برنامه ‌ریزی‌ کمک‌ به‌ ذهن‌ فرزندان‌ ، محدودیت‌ زمانی‌ داریم. دانشمندان‌ معتقدند نیازی‌ نیست‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ ، آموزشهای‌ رسمی‌ خاصی‌ را برای‌ کودک‌ در پیش‌ بگیریم. آنچه‌ ضروری‌ است‌ ایجاد فضای‌ مناسب‌ و تحریک‌ کننده‌ برای‌ تعلیم‌ روزمره‌ است‌ و برای‌ این‌ منظور ، متخصصان‌ رعایت‌ توصیه‌های‌ زیر را از ابتدای‌ کودکی‌ پیشنهاد می‌کنند.
عناصر افزایش‌ هوش‌ کودک‌
مطالعات‌ نشان‌ می‌دهند ژن و محیط‌ هر دو سهم‌ فراوانی‌ در افزایش‌ هوش‌ کودک‌ دارند و در این‌ راستا عوامل‌ محیطی‌ را سلامت ، تغذیه‌ و تربیت‌ خانوادگی‌ معرفی‌ کرده‌اند. براساس‌ یافته‌های‌ اخیر ، حتی‌ اگر ژنها نقش‌ اصلی‌ در میزان‌ ضریب‌ هوشی‌ افراد داشته‌ باشند، هرگز نمی‌‌توان‌ تأثیر والدین‌ را بر ذهن‌ کودک‌ منکر شد. بخصوص‌ در سالهای‌ اول‌ زندگی‌ کودک ، وقتی‌ مغز هنوز در حال‌ شکل‌گیری‌ و تکامل‌ است، توجهات‌ والدین‌ حتی‌ اگر شرکت‌ در بازی‌ ساده‌ای‌ چون‌ دالی ‌موشک‌ باشد، به‌ ایجاد مداربندیهای‌ مغزی‌ پیچیده‌ و ضروری‌ و تقویت‌ آن‌ برای‌ ارتقای‌ هوش‌ کودک‌ کمک‌ می‌‌کند.
اهمیت تعالیم‌ دوران‌ کودکی‌
ادامه مطلب 2روش براچگونه ضریب هوشی کودکان را افزایش دهیم؟...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمود ( چهارشنبه 91/11/25 :: ساعت 6:26 صبح )


»» پنج توصیه غذایی برای افزایش هوش

پنج توصیه غذایی برای افزایش هوش
آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده که احساس کنید مغزتان کار نمی کند؛ یعنی مثل گذشته، سرعت انتقال مطالب را ندارید یا اینکه لغات معمولی از ذهنتان فرار می کنند. بعضی مواد غذایی به شما کمک می کنند که عملکرد مغزتان را افزایش دهید.
اگر مایل هستید، هوش خود را افزایش دهید، یک لحظه تامل کنید و مطلب زیر را بخوانید. انتخاب این غذاها نه تنها شما را نزد دیگران باهوش جلوه می دهد، بلکه به شما کمک می کند که توانایی تفکر و وضوح ذهنی خود را افزایش دهید.
1- روغن ماهی
طبق یک گفته قدیمی می توان گفت : " ماهی غذای مغز است."
روغن ماهی یک ماده غذایی مناسب برای مغز است، زیرا HDA ( چربی اُمگا-3 موجود در ماهی ) التهاب مغز را کاهش می دهد و از آن محافظت می کند.
مغز ما دارای 60 درصد چربی است که بیشتر آن چربیHDA یاAA ( آراشیدونیک اسید ) است.AA به مقدار زیاد در لبنیات مثل کره و خامه وجود دارد، اماHDA فقط در انواع ماهی وجود دارد و در منابع گیاهی مثل دانه کتان وجود ندارد.
برای تهیه روغن ماهی یا روغن کبد ماهی سعی کنید مارک های معتبر آنها را خریداری کنید. در ضمن شکل مایع این دو ماده بهتر از کپسول آنهاست.
در تابستان و بهار که شدت و مدت تابش نور خورشید کافی است، بدن به مقدار لازم ویتامینD مورد نیاز خود را می سازد. همانطور که می دانید ویتامینD بر اثر تابش نور خورشید بر پوست بدن، ساخته می شود. ولی در زمستان و پاییز که مدت و شدت تابش آفتاب کمتر است، نیاز به دریافت مکمل ویتامینD داریم. روغن کبد ماهی یکی از مهم ترین و غنی ترین منابع ویتامینD است.
بنابراین فرق روغن ماهی و روغن کبد ماهی در این است که روغن کبد ماهی علاوه بر اسیدهای چرب اُمگا-3 (HDA) ، منبع خوبی از ویتامین های A و D نیز می باشد.
توصیه می کنم روغن ماهی را از ابتدای بهار تا آخر تابستان مصرف کنید و از ابتدای پاییز تا آخر زمستان روغن کبد ماهی را دریافت کنید. ولی کسانی که در مناطق آب و هوایی گرم ( آفتابی ) هستند، می توانند در تمام سال فقط روغن ماهی مصرف کنند و نیازی به مصرف روغن کبد ماهی ندارند.
ادامه مطلب پنج توصیه غذایی برای افزایش هوش ...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمود ( چهارشنبه 91/11/25 :: ساعت 6:21 صبح )


»» 2روش برای تقویت هوش نوزاد

2روش برای تقویت هوش نوزاد
برای اینکه فرزندانی باهوش داشته باشید ، از نوزادی دست به کار شوید .یک روز را هم از دست ندهید ما در این مقاله دو راه را به شما پیشنهاد می کنیم.
برای نوزادان خود از 6 ماهگی زمانی که نوزاد همراه با مادر از نگاه کردن به عکس های کتاب لذت می برد، کتاب بخوانند.
مادران و پدران می توانند برای نوزادان تازه متولد شده نیز کتاب بخوانند. در حقیقت مهم نیست که نوزاد چند ساله باشد .خواندن فرصت بزرگی است برای در آغوش گرفتن نوزاد و برقراری ارتباط با او.
کتاب خواندن برای نوزادان به ساختن کلمات نوزادان و تحریک تصورات انها کمک کرده و مهارت های برقراری ارتباط را در نوزاد تقویت می کند. در حقیقت هر چه قدر بیشتر با نوزاد خود از ابتدا صحبت کنید، در پرورش و رشد بهتر نوزاد مفید است.
مهارت های زبان و حتی هوش به تعداد کلماتی که نوزاد هر روز می شنود ارتباط پیدا می کند. همچنین صحبت کردن با نوزاد به او کمک می کند تا سریعتر کلمات را یاد گرفته و مفهوم آنها را درک کند.
ادامه مطلب 2روش برای تقویت هوش نوزاد...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمود ( چهارشنبه 91/11/25 :: ساعت 6:16 صبح )


»» عوامل موثر در توانمندی های ذهنی افراد

عوامل موثر در توانمندی های ذهنی افراد
یکی از مهم ترین نتایج به دست آمده از مطالعات انسان شناسی و مقایسه انسان های اولیه با انسان های امروزی این است که با تکامل انسان، ابعاد ظاهری و بویژه قد کاهش و به موازات آن حجم مغز افزایش یافته است بدون تردید اولین چیزی که به ذهن انسان خطور می کند این است که باید بین ابعاد بدن انسان و حجم مغز و تکامل انسان امروزی ارتباطی وجود داشته باشد. قطعا" طی میلیونها سال، انسان امروزی در مقایسه با انسان های نخستین قوای فکری بیشتر و توانایی های جسمی کمتری پیدا کرده اند . بنابراین به نظر می رسد تکامل قوه اندیشه در ارتباط با ابعاد جثه بدن و حجم مغز قابل تفسیر و توجیه باشد. با توجه به اهمیت این موضوع محققان مطالعات بسیاری در باره تکامل مغز داشته اند و چگونگی تغییرات مغز انسان را در دوره های زمانی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. اگر چنین فرضیه ای را بپذیریم که مغز انسان در طول تاریخ تکامل یافته است، آیا می توان گفت که بین ساختمان مغز افرادی که دارای قوای فکری برتر هستند، در مقایسه با انسانهای معمولی تفاوت هایی از نظر ظاهری و فیزیولوژیک وجود دارد؟ البته نکته جالب توجه دیگر این است که انسان امروزی حتی در آینده نگری های خود نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده و در فیلم ها و داستان های علمی- تخیلی موجودات فضایی را به صورت موجوداتی با اندام های کوچک تر و سرهای بزرگ تر به تصویر کشیده است تا نشان دهنده برتری توانمندی های ذهنی آنها نسبت به موجودات زمینی باشد.
بسیاری بر این باورند که در افراد باهوش حداقل بخش هایی از مغز آنها در مقایسه با دیگر افراد بزرگتر است، به گفته محققان بخش هایی از مغز مانند لوب های آهیانه ای، بخش های قدامی ( پیشین ) مغز و همچنین قسمتی از کمربند قدامی مغز را تشکیل می دهند. نقش موثری در افزایش توانمندی های شناختی در افراد دارند. بر اساس مطالعات انجام شده توسط گروهی از دانشمندان، مغز افراد با هوش برای پاسخگویی به معماها و سئوالات مطرح شده در مقایسه با افرادی که استعداد کمتری در یادگیری دارند به انرژی کمتری نیاز خواهد داشت و این در حالی است که در شرایط خاص مصرف انرژی در سلولهای عصبی مغز افرادی که از توانمندی های ذهنی بیشتری برخوردار هستند، افزایش خواهد یافت.
اگر چه اغلب افراد بیش از اندازه به توانایی های ذهنی و قوای فکری اهمیت می دهند، اما مهم این است که تمرین و پشتکار بیش از استعداد در پیشرفت افراد تاثیر گذار خواهد بود.
در سال 1955 در اولین ساعات پس از مرگ آلبرت اینشتین، فیزیکدان آمریکایی، مغز او را از سرش خارج کردند و پس از این که مغزش را به 240 قطعه تقسیم کردند، این قطعات را برای محافظت در شیشه هایی قرار دادند. از آن زمان تاکنون محققان به امید کشف حقایقی درباره نیروی ذهنی خارق العاده این دانشمند تحقیقات بسیاری را روی نمونه های بیولوژیکی به جای مانده از این نابغه بزرگ انجام داده اند. تحقیقات انجام شده در باره مغز و نیروهای ذهنی، بخشی از مطالعات انجام شده به منظور کشف ویژگی ها و عوامل عصبی موثر در افزایش هوش یا افزایش استعداد کودکان در یادگیری است که قدمتی 100 ساله دارد. معمولا" 2 تا 5 درصد کودکان به عنوان تیزهوش و نابغه شناخته می شوند و تنها 2 درصد از آنها در آزمون های استاندارد تعیین بهره هوشی یا IQ امتیاز بالاتر از 130 کسب می کنند. با افزایش بهره هوشی افراد احتمال موفقیت آنها در زمینه های علمی مختلف نیز به مراتب افزایش خواهد یافت.
کودکانی که در هر یک از مهارت های خواندن، نوشتن یا ریاضیات از یادگیری بهتری برخوردارند در زمینه های دیگر نیز با سهولت بیشتری آموزش می بینند و بر این اساس می توان امیدوار بود که در بزرگسالی برای انجام فعالیت ذهنی و فکر مختلفی که مسوولیت انجام آن را بر عهده می گیرند، مهارت بیشتری داشته باشند.
ادامه مطلب عوامل موثر در توانمندی های ذهنی افراد...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمود ( چهارشنبه 91/11/25 :: ساعت 6:7 صبح )


   1   2   3   4   5   >>   >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

چگونه ضریب هوشی کودکم را افزایش دهم تا جزو تیزهوشان شود
2روش براچگونه ضریب هوشی کودکان را افزایش دهیم؟
پنج توصیه غذایی برای افزایش هوش
2روش برای تقویت هوش نوزاد
عوامل موثر در توانمندی های ذهنی افراد
مراحل رشد و نمو + عوامل موثر در رشد + تکامل حرکتی + رشد ذهنی نوز
توصیه برای افزایش ضریب هوشی کودکان
میوه های افزایش دهنده ی هوش و حافظه
چه اعمالی موجب تقویت هوش و حافظه می شوند...؟
10غذا برای تقویت هوش!! غذاهایی که می خوریم علاوه بر اینکه در تنا
دنیای آموزش کودکان ( آموزش زبان کودکان + تقویت هوش کودکان + داست
روشهای عملی تقویت ذهن کودکان شاید به عنوان والدین کودکان پنج ت
راه های پایه ای افزایش آی کیو کودک خیلی از والدین برای این که
تقویت هوش نوزادان 6 تا 24 ماهه با Giggles Computer Funtime for..
راه های پایه ای افزایش آی کیو کودک
[همه عناوین(70)][عناوین آرشیوشده]


تمرین نقاشی کودکان برای تقویت قوه تخیل، آیا پول می‌تواند شادکامی[19] . آیا پول می‌تواند شادکامی به ارمغان آورد؟ آیا ثروتمندان شادتر از[2] . نکته برای اینکه در محل کار کارآمدتر و شادتر باشیم آیااز محل ‌کا[2] . یک بچه‌ باهوش تحویل جامعه دهید . کار تیمی چیست؟ ? تیم چیست و چه تفاوتی با گروه کاری دارد؟ ? چند ن . کارآفرین اجتماعی موفق چه ویژگی هایی دارد؟ این روزها بسیاری از ف . کارآفرینی اجتماعی یعنی چه ؟ واژه ی کارآفرینان اجتماعی طیف وسیعی . کودک باهوش چگونه درست می شود؟ . « فرصت طلبی » در مدار فرصت تاکنون طی دو مرحله به بررسی موضوع مدا . 10غذا برای تقویت هوش!! غذاهایی که می خوریم علاوه بر اینکه در تنا . 2روش براچگونه ضریب هوشی کودکان را افزایش دهیم؟ . 2روش برای تقویت هوش نوزاد . آغازی برای موفقیت ، ایجاد انگیزش به همراه شکل گیری ساختارهای حما . آموزش بزرگسالان بر مبنای ساده سازی مفاهیم پیچیده علمی یکی از موا . آموزش علوم به کودکان و تاثیر آن بر خلاقیت امروزه روانشناسان بر . اسباب بازی به فعالیت های خلاقیت آمیز کودکان کمک می کند انتخاب ن . برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP ) خلاصه استفاده از سیستم های اطل . پنج توصیه غذایی برای افزایش هوش . تقویت هوش نوزادان 6 تا 24 ماهه با Giggles Computer Funtime for.. . تقویت هوش کودکان . تکامل حرکتی . تمرین نقاشی کودکان برای تقویت قوه تخیل آیا می دانید طرح ها و عکس . توصیه برای افزایش ضریب هوشی کودکان . جایگاه مدار فرصت کتاب تفکر استراتژیک را ورق می زنم و هوشمندی است . چگونه زندگى خود را تغییر دهیم؟ به لیست تغییراتى که مى‌خواهید د . چگونه ضریب هوشی کودکم را افزایش دهم تا جزو تیزهوشان شود . چه اعمالی موجب تقویت هوش و حافظه می شوند...؟ چه اعمالی موجب تقوی . خلاقیت، مبانی و موانع نظام آموزشی، تاحدودی ‌نوعی یک شکلی و یکدس . داستانهای آموزنده ی انیمیشن ) - اورجینال قیمت: 125,000 . دانش خلاقیت شناسی تریز (TRIZ) و مهندسی اختراع و نوآوری دکتر سید . درباره علم خلاقیت شناسی Creatology « خلاقیت شناسی » واژه ای است . دنیای آموزش کودکان ( آموزش زبان کودکان . رابطه ورزش و طول عمر در یک تحقیقات گروهی از افراد بالای 50 سال . راه های پایه ای افزایش آی کیو کودک . راه های پایه ای افزایش آی کیو کودک خیلی از والدین برای این که . رشد ذهنی کودکان . رشد ذهنی نوزادان . رشد کنترل ادرار رشد ذهنی نوز . روشهای عملی تقویت ذهن کودکان . روشهای عملی تقویت ذهن کودکان شاید به‌ عنوان‌ والدین‌ کودکان‌ پ . عدم حضور الکترونیکی روی اینترنت عین مرگ است این مقاله را در پاس . عوامل موثر در توانمندی های ذهنی افراد . عوامل موثر در رشد . مدیریت در قرن 21 مدیریت اثربخش منابع، مفهومی است که به گفت? دان . مراحل رشد و نمو . موانع خلاقیت در محیط خانواده 1- تاکید بیش از حد والدین بر هوش و . میوه های افزایش دهنده ی هوش و حافظه . نقش اینترنت در خلق ارزش مقدمه امروزه کاربرد و استفاده از اینترن . نقش بازی در رشد کودکان درباره فواید بازی و نقش آن در پرورش جسم . نقش بینش فرصت آفرینی در دگرگونی مزیت های رقابتی در تعریف مزیت ر . نقش مدیریت درکاهش تعداد حوادث در محیط کار یکی از وظایف مدیران د . نه روش متفاوت افراد موفق چرا شما در رسیدن به برخی از اهدافتان بس .